Zaštita podataka o ličnosti (GDPR)

DMP svim klijentima pruža pravnu pomoć u vidu davanja saveta i mišljenja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a posebno vršimo sledeće usluge:
  • usklađivanje poslovne dokumentacije klijenata sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDRP;
  • izrada ugovora o obradi podataka o ličnosti;
  • izrada pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti, odluka, obaveštenja i ostalih akata u ovoj oblasti;
  • vršenje funkcije lica ovlašćenog za zaštitu podataka o ličnosti (DPO).