• Poreska uprava dodeljuje poreski identifikacioni broj (PIB) privrednom društvu, koji pored matičnog broja predstavlja neophodno obeležje radi identifikacije samog privrednog društva u različitim poreskim obavezama i mogućnosti učestvovanja u platnom prometu.
  • Postupak dodele i oduzimanja PIB-a, utvrđeni su Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA).
  • Jednom dodeljen PIB, privredno društvo zadržava sve do prestanka statusa poreskog obveznika.
  • Ako Poreska uprava u postupku kontrole, odnosno u postupku provere na osnovu podataka iz službene evidencije, utvrdi da su u vreme dodele PIB-a postojale smetnje propisane ZPPPA, doneće rešenje kojim će privremeno oduzeti PIB.
  • U toku postupka poreske kontrole privrednog društva, odnosno privremenog oduzimanja PIB-a, Agencija za privredne registre – Registar privrednih subjekata ne može izvršiti: brisanje privrednog društva, registrovanje statusnih promena, promene podataka koje se odnose na osnivača, odnosno člana privrednog društva, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja privrednog društva.
  • Jedna od smetnji za dodelu PIB-a, odnosno razlog njegovog oduzimanja, jeste i slučaj kada je član privrednog društva sa udelom većim od 5% istovremeno i član drugog privrednog društva sa udelom većim od 5 %, kome je već prethodno oduzet PIB.
  • Najčešći razlog oduzimanja PIB-a jeste kada privredno društvo ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, nakon čega Poreska uprava donosi rešenje kojim privremeno oduzima dodeljeni PIB.
  • Zahtev za vraćanje PIB-a privredno društvo podnosi nadležnoj filijali Poreske uprave.
  • Za usvajanje zahteva za vraćanje PIB-a, a u zavisnosti od razloga zbog koga je doneto rešenje o njegovom oduzimanju, neophodno je da privredno društvo dostavi traženu dokumentaciju i informacije, odnosno dokaz o otklanjanju smetnji koje su postojale u momentu dodele PIB-a.
  • O donošenju rešenja o privremenom oduzimanju PIB-a, kao i o zahtevu za povraćaj istog, odlučuje Centrala Poreske uprave.

Stoga, da bi Centrala Poreske uprave donela rešenje o vraćanju PIB-a, neophodno je da privredno društvo, u zavisnosti od razloga oduzimanja PIB-a, dostavi gore navedenu dokumentaciju, a sve uz ispunjenje uslova da član privrednog društva sa udelom većim od 5%  nije istovremeno i član drugog privrednog društva sa udelom većim od 5%, kome je već prethodno oduzet PIB.

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.