Radno pravo

DMP savetuje klijente u vezi svih pitanja koja su vezana za rad i zapošljavanje u Srbiji. Posebno se ističemo u sledećem:
  • davanje pravnih saveta i mišljenja u okviru radnopravne regulative;
  • izrada svih opštih akata poslodavaca;
  • izrada ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata;
  • izrada svih vrsta rešenja i odluka poslodavaca;
  • učestvovanje u rešavanju pitanja viška zaposlenih;
  • zastupanje poslodavaca u radnim sporovima.