Privredno pravo i Ugovori u privredi

Iz oblasti privrednog prava našim klijentima olakšavamo svakodnevni pravni promet sa posebnim osvrtom na sledeće usluge:
  • zastupanje u pregovorima u postupku zaključivanja pravnih poslova i izrada ugovora u domaćoj i međunarodnoj privredi;
  • praćenje (monitoring) izvršavanja ugovora u privredi;
  • zasatupanje u rešavanju sporova nastalih povodom ugovora u privredi sa domaćim i inostranim elementom.