Prinudna naplata potraživanja

Profesionalni tim DMP posebno je specijalizovan za naplatu dugova u postupcima naplate potraživanja (sudski i vansudski postupak naplate potraživanja) koji proizilaze iz bankarskog finansiranja, finansijskog lizinga, pružanja usluga, prodaje robe kako pojedincima, tako i velikim kompanijama i bankama. Imajući u vidu veliki broj slučajeva, za ovaj segment smo kreirali posebnu aplikaciju i izveštaje namenjene vođenju postupaka, komunicirajući sa klijentima na bezbedan, interaktivan i prilagodljiv način. Uzimajući u obzir da upravljamo portfoliom nenaplativih kredita (NPL), učestvujemo i u postupcima ustupanja potraživanja.