Potrošačko pravo

Naš tim pruža pravnu pomoć koja se odnosi na svako razrešenje dilema u pogledu odnosa između potrošača i trgovaca, a klijentima posebno stojimo na raspolaganju za:
  • davanje pravnih saveta i mišljenja u domenu potrošačkopravne regulative;
  • sastavljanje odgovora na reklamacije i ostale dopise potrošača;
  • sastavljanje pravilnika o uslovima i načinu rešavanja reklamacija, kao i drugih internih akata u ovoj oblasti;
  • zastupanje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora;
  • zastupanje u potrošačkom sporu.