Parnica i arbitraža

Advokati DMP koji se bave parnicom i arbitražom nastoje da pronađu efikasna rešenja za svoje klijente kako pre pokretanja postupka, tako i u samom parničnom postuku ili prilikom alternativnog načina rešavanja sporova, kao što je arbitražni postupak. Strateškom analizom uspeli smo da dobijemo komplikovane slučajeve, a posebno se ističemo u sledećem:
  • davanje pravnih saveta i mišljenja u fazi pre pokretanja postupka;
  • sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;
  • zastupanje stranaka pred sudovima opšte i posebne nadležnosti;
  • savetovanje i zastupanje klijenata u domaćim i međunarodnim arbitražama.