Krivični i prekršajni postupak

Naš tim pomaže klijentima i ovlašćenim predstavnicima privrednih subjekata u rešavanju pitanja odgovornosti i optimizacija kazni, a posebno pružamo sledeće usluge:
  • odbrana i zastupanje pravnih lica u krivičnim postupcima;
  • odbrana i zastupanje pravnih lica u prekršajnim postupcima i privrednim prestupima pred nadležnim organima.