Javno-privatna partnerstva i koncesije

U postupcima zaključivanja i praćenja javno-privatnih partnerstva, partnerima možemo da ponudimo sledeće:
  • zastupanje privatnih partnera/koncesionara u postupku zaključenja javnih ugovora;
  • osnivanje Društva za posebne namene (DPN);
  • praćenje realizacije javnih ugovora;
  • promene u okviru javnih ugovora.