Izgradnja objekata i nepokretnosti (Real Estate)

Tim advokata DMP posebno se istakao u pružanju advokatskih usluga kod građenja objekata, pa tako svojim klijentima-investitorima pruža sledeće usluge:
  • učestvovanje u pregovorima oko kupovine lokacije;
  • pribavljanje dozvola i odobrenja za građenje;
  • učestvovanje u postupcima dobijanja kredita za projektno finansiranje i praćenje realizacije kredita;
  • osnivanje posebnog subjekta za građenje objekata (SPV);
  • zastupanje u postupku vraćanja oduzete imovine i obeštećenja (restitucija).

Savetujemo i zastupamo klijente prilikom kupovine nepokretnosti i upravljanja nepokretnostima, izrađujemo sve vrste ugovora o zakupu i podzakupu, učestvujemo u postupcima upisa ili brisanja hipoteke i drugih prava na nepokretnosti u nadležne registre.