Istorija

2009-Osnivači su započeli obavljanje pripravničke prakse u oblasti građanskog prava;

2012-Osnivači su postali članovi Advokatske komore Beograda;

2014-Duže od godinu dana, razmišljali smo kako želimo da izgradimo DMP. Pre nego što smo osnovali advokatsku kancelariju, učestvovali smo u akvizicijama prodaje udela u statusnim promenama. Uspeli smo da svojim inovativnim rešenjima, pomognemo klijenta u rešavanju radnih sporova;

2016-Dana 01.08.2016. godine, osnovan je DMP i angažovani su prvi pripravnici na pripravničkoj praksi. Početni fokus nam je bio bankarsko pravo, korporativno pravo i radno pravo, kao i zastupanje klijenata pred sudovima različite nadležnosti;

2018-Naši pripravnici su postali advokati i ravnopravno su učestvovali u velikim akvizicijama domaćih pravnih subjekata u prodaji svog kapitala;

2019-U oblasti trgovine angažovani smo od strane domaćih i stranih kompanija u cilju usglašavanja i praćenja njihovog poslovanja;

2020-Objavili smo prvi profesionalni članak u uglednom časopisu. Naš tim je dobio novog advokata, a angažovali smo svoje resurse u rešavanju arbitražnih postupaka, kao i kod monitoringa ugovora o javno-privatnom partnerstvu;

2021-Izazovni period ubrzanog razvoja internet trgovine, uvodi potrebu izrade pravnih akata u cilju regulisanja beskontaktne prodaje robe i usluga. Naš tim je sa zadovoljstvom angažovao administrativnog sekretara, a ukupan broj advokata je 5.