Bankarstvo i finansije

DMP od samog osnivanja pomaže klijentima u rešavanju pitanja njihovih finansija, odnosno zaduživanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Klijentima omogućavamo posebno sledeće:
  • zastupanje u postupcima zaključivanja kreditnih poslova;
  • izrada ugovora o zajmovima sa međunarodnim elementima;
  • zastupanje klijenata u postupcima kod poslovnih i centralnih banaka u postupku registrovanja cross-border kredita.